ČAKRY  A  MY

Tento program vznikal postupně od letošního ledna, kdy jsem začala natáčet videa týkající se sexuální energie. Její význam v našem životě je obrovský a materiálu v KJ k ní je také velké množství, proto jsem  jí věnovala hned 4 týdny (3-4 videa týdně). A protože všechny čakry spolu souvisí a ovlivňují se, už mě to přirozeně vedlo k čakrám dalším.
Snažila jsem se každou čakru také pokud možno důkladně a správně popsat.

Nakonec vznikl tento skoro půlroční kurz se zhruba 60 různými krijemi, sestavami a meditacemi. 

Kurz je k dispozici v Knihovně videí

Cena 590 Kč/měsíc

Cena 2700 Kč/6 měsíců

Cena 4600 Kč/rok (možnost 4 splátek)

Muladhara, 1. čakra,  je naše základna, spojuje nás se Zemí. Když je v rovnováze, dostáváme se s lehkostí do přítomného okamžiku, máme silný pocit sebehodnoty a sebevědomí a také víru, že je o naše potřeby vždy postaráno. Prostě jsme v klidu, nebojíme se o přežití. Také cítíme propojení s ostatními.

Rovnováha první čakry, vylučování, odstranění traumat z dětství,  odstraňování strachu, náprava páteře a sedací nerv.

 

Techniky Kundaliní jógy posilují naši sexuální energii a proměňují ji na energii léčivou, omlazující, která přináší duchovní vzestup a pozvednutí  našeho lidského kalibru.

Program je rozdělen do 4 týdnů, které jsou věnovány přímo otevření 2. čakry, transformaci sexuální energie, probuzení a aktivaci kundaliní energie, energie šakti.

Najdete zde i pár videí jógy na židli.

Oheň třetí čakry – Manipury – nám dává sílu a vitalitu, zažehává naši vůli a pohání nás do akce. Třetí čakra je spojena s naší identitou.

Třetí čakra je také spojena se Solar plexem, který je branou k čakře srdeční, k naší sebelásce, sebepřijetí a uvědomění si své hodnoty.

Videa jsou rozdělena do 3 týdnů, ve kterých se postupně věnujeme aktivaci 3. čakry a Bodu středu, posílení břišních svalů, trávení, čištění a snižování váhy.

Z emočního a energetického hlediska pak sebelásce, sebehodnotě, léčení božské mužské energie. 

Čtvrtá čakra je o lásce a o procítění božského vzorce, že všechno je provázané se vším. Když je srdeční čakra otevřená a vyrovnaná, přijímáme svět jako jednotu, jejíž jsme součástí, a ne jako oddělenost. Nemáme problém s tím, abychom cítili soucit s ostatními, akceptovali je, nesoudili a cítili radost, štěstí a blaženost.

Videa jsou zaměřená především na otevírání srdce, propouštění bolesti z opuštění, posílení vztahu s naší duší.

Pátá, krční čakra je centrum naší komunikace. Ale není jen o tom umět mluvit, umět se vyjadřovat, umět zpívat a naslouchat. Všechno v tomto Vesmíru je složeno z vibrací. Element, který dává prostoru formu, převádí ho do hmoty, je éter, element, se kterým je 5. čakra spojena. Z éteru je vibracemi – slovy materializován element země, hmota.

Tedy tím, co říkáme, můžeme manifestovat a tvořit. Pravdivě.

V 3týdenním programu najdete videa pro otevření krční čakry, umění pravdivé a vědomé komunikace, stimulaci činnosti štítné žlázy, cvičení pro oči, zrak a vidění (vnitřní i vnější). 

Tato čakra je umístěna v mozku a jejím hlavním cílem je trénovat naši mysl tak, aby nám sloužila a neovládala nás. To znamená posilovat neutrální, meditativní mysl.  Šesté čakře se říká třetí oko pro její spojitost s intuicí.

A intuice je  hlavně schopnost dívat se na vše z perspektivy duše, a ne ega.  Soustředíme se na celé naše bytí spíš než na úzké zájmy zaměřené na přežití a status.

Videa jsou zaměřená na 6. čakru, rozvíjení intuice, stimulaci hypofýzy, propojování vědomé a podvědomé mysli

O 7. čakře můžeme říct, že je to horká linka do naší domácí kanceláře, jejímž prostřednictvím se napojíme na osobní anténu, která nás spojí s božstvím. 

V sedmé čakře se otevíráme a cítíme podporu Vesmíru, Vesmírné energie. 

8. čakra – aura, je energetickým vyjádřením všech čaker. Se silnou aurou (včetně aureoly a zářícího těla) se cítíme celiství, v bezpečí a chráněni, jsme v integritě, silní, nic nás nerozhodí a jsme se sebou spokojeni. Výsledkem je, že vyzařujeme do světa světlo a lásku.

Přitahujeme si příležitosti a naše různé záležitosti se řeší samy od sebe.

Cena 590 Kč/měsíc

Cena 2700 Kč/6 měsíců

Cena 4600 Kč/rok (možnost 4 splátek)