Při praktikování Kundaliní jógy se doporučuje nosit bílé oblečení a bílá pokrývka hlavy. Bílá barva je univerzální, obsahuje všechny barvy spektra a všechny vibrace celého spektra barev. Nošením bílého oblečení zvětšujeme sílu našeho elektromagnetického pole a odrážíme od sebe negativní energii.

Bílá barva je rovněž symbolem jak čistoty fyzického těla, tak vědomí. Když jsme oblečeni do bílé barvy, máme nejen více sebevědomí, ale také se chováme vědoměji, protože bílá barva ukáže každou „špínu“.

Vyzkoušejte a uvidíte, jak se budete cítit.