Meditace je nástrojem pro očištění podvědomí. Všechny naše minulé reakce – touhy, odpor k čemukoliv a další emoce a pocity mají vliv na to, jak vidíme naši přítomnost. Brání nám vidět realitu takovou, jaká je, místo toho ji vidíme jakoby přes špinavé sklo. Je potřeba se nejdříve zbavit různých vzorců chování a bloků, které nám zůstaly v podvědomí, vytáhnout je na světlo, prožít je a zničit a potom se snažit nevytvářet další.

V Kundaliní józe využíváme jako jeden z nástrojů meditace zpěv manter. V době meditace se nemůžeme zbavit všech myšlenek. Náš mozek funguje tak, že se v něm každou sekundu rodí tisíce myšlenek. Ale pokud na myšlenky nereagujeme, nerozvádíme je, necháme je pouze plynout okolo, pak meditujeme. Navíc nám mantra pomáhá uklidnit mysl a spojit se s naší duší.

A co se děje při opakování mantry?

Štěstí, smutek, radost i lítost jsou různými frekvencemi vibrace mysli. Je možné je nazývat jako postoj ke světu a k životu, ale v podstatě se jedná o frekvenci vibrací neboli vlny mysli.  A ty určují program, který nám naše mysl přehrává. Scénář, který si vybíráme, se stává naší vibrací a určuje, jak se cítíme a co projektujeme ve vztahu k druhým lidem. Naše právo výběru můžeme využít kdykoliv.

Tvoříme každým slovem, které proneseme a dokonce každým slovem, které si jen pomyslíme. Když zpíváme mantru, spočívá náš výběr v tom, že probudíme pozitivní sílu, která se v těchto slovech skrývá. Ať už je mantra určena k čemukoliv – k dosažení prosperity, klidu mysli, rozvinutí intuice nebo jakéhokoliv jiného efektu, když prostě mantru opakujeme, uvádíme vibrace do pohybu, a tím přichází její účinek. Dokonce ani není důležité, zda mantře rozumíme nebo ne.