Sahibi kriya

Sahibi krija je krija hodně známá a jedna ze stěžejních. V jednotlivých pozicích aktivujeme Bod středu (také řádně posílíme břišní svaly), pomocí dechu jeho energii necháváme cirkulovat po těle, čistíme krev a zbavujeme ji toxinů, okysličujeme všechny žlázy a necháváme expandovat auru. To nám pomůže jednat ze svého středu, mít pevné hranice a projektovat jasně své myšlenky.

Nabhi krija pro pránu a apánu

Nabhi krija pro pránu a apánu (Nabhi Kriya for Prana & Apana) Nabhi je označení pro nervovou pleteň okolo Bodu středu. Krija se v první části soustředí na posílení třetí čakry v Bodě středu a takto vytvořenou energii pak nechává proudit do srdce. Kriju s delšími časy najdete zde: https://vimeo.com/658053596/cb0c1c79b4?share=copy