Proč bílé oblečení?

Při praktikování Kundaliní jógy se doporučuje nosit bílé oblečení a bílá pokrývka hlavy. Bílá barva je univerzální, obsahuje všechny barvy spektra a všechny vibrace celého spektra barev. Nošením bílého oblečení zvětšujeme sílu našeho elektromagnetického pole a odrážíme od sebe negativní energii.

Bílá barva je rovněž symbolem jak čistoty fyzického těla, tak vědomí. Když jsme oblečeni do bílé barvy, máme nejen více sebevědomí, ale také se chováme vědoměji, protože bílá barva ukáže každou „špínu“.

Vyzkoušejte a uvidíte, jak se budete cítit.

Pozice náročné pro ruce?

Tyto pozice jsou klíčovou technologií v Kundaliní józe. Pokud použijete svůj dech, koncentraci a uvolníte napětí, dají vám sílu vyniknout. Proč? Tyto pozice posilují nervový systém a rozšiřují vaši auru. Dlouhé držení rukou v určité pozici umožňuje zažít svou vlastní sílu a výdrž, uvědomit si pocity v těle, myšlenkové procesy a umožní jednat „s odstupem“. A tento návyk si časem přinášíme do běžného života a do náročných životních situací.

Rukami také vedou meridiánové dráhy plic, obalu srdce a srdce, na konečcích prstů ruky začínají jangové dráhy tenkého střeva, tlustého střeva a dráha tří ohňů.

Bod středu?

Co je bod středu a proč je důležité jej mít silný a na správném místě?

Yogi Bhajan učil, že aktivace Kundaliní energie začíná v bodu středu. Když přijel v roce 1969 na Západ, posilování bodu středu a jeho uvedení do rovnováhy bylo hlavním cílem jeho lekcí. Obsahem jeho poselství bylo, že abychom mohli být ve svém srdci, musíme nejdříve kultivovat silnou a stabilní základnu – spodní trojúhelník (první tři čakry).
Již ve starobylých Šástrách se uvádí, že všechna jóga začíná v bodě středu. Bod středu není jen „bod“, je to centrum přeměny energie. Bod středu a třetí čakra jsou místem, kde se mísí prána (naše životní síla) a apána (vylučovací síla), jejichž kombinace po sestoupení do první čakry zažehne Kundaliní energii.
Bod středu a třetí čakra jsou spojeny s elementem ohně, který je nejnáročnějším a nejdestruktivnějším impulsem. Pokud jej nedokážeme vědomě ovládat, může se projevit ve formě zlosti, zuřivosti a frustrace. A jeho nedostatek může být devastující – jsme v depresi, bez života, bez naděje, nevěříme si a nedokážeme „jít do akce“.
Hlavní problém nevyřešené zlosti je ten, že životní energie je strávena a nemůže být využita pro spokojené žití a plnění našich snů. Neřešená zlost vede k bílým místům v naší psyché, výsledkem čehož je nerozhodnost, neschopnost konat a dokonce neschopnost si uvědomit, co chceme ze všeho nejvíc. Přitom schopnost uvědomit si, co chceme, jít za tím a dosáhnout výsledků přináší hlubokou spokojenost v životě.
A můj dosavadní poznatek?  Mít pevný bod středu vyřeší většinu problémů, se kterými se v životě potkáme:)