Jaap Sahib je Sikhské bani, napsané v poetické formě desátým Sikhským Guru – Guru Gobindh Singhem.

Vysvětlení Yogi Bhajana:

Jaap Sahib bylo napsáno Guru Gobindh Singhem v době, kdy byl jeho národ duševně a fyzicky zničen. Několik století byla Indie pod nadvládou dobyvatelů. Mnozí Sikhové byli zabiti Mugaly. Lidský život neměl žádnou cenu. Ale na konci 17. a začátku 18. století začalo hnutí za svobodu. Lidé obnovili víru v sebe, uvědomili si svou hodnotu, stali se vědomými a znovu uviděli Boha. Vítězství přišlo v době, kdy Guru Gobindh Singh začal používat posvátný Naad – Jaap Sahib, který pozvedá ducha a celou existenci člověka.  

Když opakujete Jaap Sahib, tak se nesoustředíte na slova, pouze reprodukujete Naad – posvátný zvuk. Neexistuje jiný způsob, jak docílit toho, abychom se stali vědomými. Praktikujte a ponořte se do hluboké meditace. Teprve potom, ať už budou lidé říkali cokoliv, tak vy vždycky budete vědět, co tím vlastně ve skutečnosti myslí. Protože to, co člověk říká a to, co má opravdu na mysli, jsou dvě různé věci. Mantra vám dá něco, co je úplný opak inteligence. Odstraní nedostatek vědomí, všechnu pošetilost a hloupost.

Jaap Sahib neexistuje proto, abychom velebili Boha. Oslavovat Boha, to je starý způsob.  Když se lidé chtěli přiblížit k Bohu, bylo jim řečeno, aby se modlili a meditovali. Já na to jdu jinak – čtením Jaap Sahib se staneme vysoce citlivými, absolutně tvůrčími a mimořádně intuitivními. Není důležité, jak moc jste bohatí, zdraví nebo dobří. Nezáleží na tom, zda se vám dostává všech možností, které si přejete. Pokud nejste intuitivní, jste hlupáci. Právě tady začíná loučení se s minulostí, a to je bolestivý proces. To je, proč děláme tuto meditaci. Pouze tak může hormonální systém začít fungovat.

Jaap Sahib, to je cesta k úspěchu. Nic ho nenahradí. Proto nám ho Guru Gobindh Singh dal. Toto bani je dárek pro vás, můžete ho využít ve chvílích, kdy se cítíte ztracení, vyčerpaní, vaše síla je nalomená.  Ať už bude toto bani opakovat kdokoliv, nikdy nebude poražen. To je to, proč v té době obyčejný člověk mohl bojovat s tisíci ozbrojených vojáků a dovedně je porážet. Protože měl sílu, sílu svého ducha.

Pokud budete dělat Jaap Sahib ve formě předklonů, přinese vám to štěstí a celistvost v mnohem větší míře, než si jen dokážete představit. Můžete si začít užívat život.

Pokus chcete žít se svými zraněními a nadále si zranění způsobovat, tak to je něco jiného. Co se mě týká,  žádná žena by neměl být zraňována. Opravdu, neměli bychom to tolerovat. Cítím to tak, že pokud na sobě opravdu tvrdě pracujeme a plyneme v souladu se svou energií, můžeme projít životem úspěšně. Očekávat, že nám někdo jiný pomůže nebo nás udělá šťastným, znamená říkat si o potíže. Místo toho byste měli zapracovat na svém štěstí takovým způsobem, že se lidé stanou šťastnými už jen při pohledu na vás. Nerozumíte své podstatě. Ať už máte děti, nebo ne musíte si udržet svůj vnitřní rozměr štěstí. Dosáhnout Boha je pro ženu stejně snadné jako pro mě, když mám dojít odsud na svůj ranč.

Bowing Jaap Sahib – Předklony s Jaap Sahib

Pozice: Sedneme si na paty v pozici skály s dlaněmi na stehnech. Začneme se předklánět a pokládat čelo na podlahu v rytmu Namastang za zvuku nahrávky Jaap Sahib – 4x předklon a na 1 dobu zůstaneme sedět.

Pokud kriju děláme bez nahrávky, pak je rytmus následující: Dolů jedna doba, nahoru druhá, dolů třetí, nahoru čtvrtá a tak dál, až devátá a desátá doba zůstaneme nehybně.

Jako alternativní mudru je možné spojit ruce za zády tak, že propleteme prsty, dlaně směřují vzhůru. Ruce protahujeme co nejvýše, zatímco čelo se dotýká země.

Pokračujeme po celou dobu, po kterou je recitováno Jaap Sahib.

 

Zde je několik nahrávek, ale můžete si najít další, je toho hodně.

Guru Shabad Singh Khalsa

Odkaz na hudbu 1

Odkaz na hudbu 2

Text:

Ek ong kar satgur parsad. 

Siri wahe guru ji qui fateh
JAAP 
siri mukh vak patshahi dasvee

chapai chund. tav parsad. 

chakar chehun ar burn, jati ar pati nehun jeh 
roop rung ar raikh, bhaikh kohoo keh na skut keh 
achul mooret anbho parkas ametoje kehjai 
koti eindar eindran saho sahan gnejai 
tirbhavn maheep sur nar asur naiti naiti bun tirun keht 
tav sarb nam kathai kavan karm nam barnt sumati. (1) 

Bhujang pryat chund

namustvun akalai, namustvun kirpalai 
namustvun aroopai, namustvun anoopai (2) 
namustun abhaikhai, namustun alakhai 
namustun akaey, namustun ajaey. (3) 
nabustun agunjai, namustun abhunjai 
namustun anamai, namustun athamai. (4) 
namustun akarmun, namustun adharmun 
namustun anamun, namustun adhamun. (5) 
namustun ajitai, namustun abhitai 
namustun anahai, namustun adhahai. (6) 
namustun anilai, namustun anadai 
namustun achaidai, namustun aghadhai. (7) 
namustun agunjai, namustun abhunjai 
namustun oodharai, namustun aparai (8) 
namustun so aikai, namustun anaikai 
namustun abhootai, namustun ajoopai. (9) 
namustun nirkarmai, namustun nirbharmai 
namustun nirdeasai, namustun nirbhaisai. (10) 
namustun nirnamai , namustun nirkamai 
namustun nirdhatai, namustun nirghatai (11) 
namustun nirdhootai, namustun abhootai 
namustun alokai, namustun asokai. (12) 
namustun nirtapai, namustun athapai 
namustun tirmanai, namustun nidhanai. (13) 
namustun aghahai, namustun athahai 
namustun tirbargai, namustun asargai. (14) 
namustun parbhogai, namustun sojogai 
namustun arungai, namustun abhungai. (15) 
namustun aghumai, namustsat rumai 
namustun jalasrai, namustun nirasrai. (16) 
namustun ajatai, namustun apatai 
namustun amujbai, namustsut ajabai. (17) 

adaisun adaisai, namustun abhaisai 
namustun nirdhamai, namustun nirbamai. (18) 
namo sarb kalai, namo sarb dayalai 
namo sarb roopai, namo sarb bhoopai. (19) 
namo sarb khapai, namo sarb thapai 
namo sarb kalai, namo sarb palai. (20) 
namsatsut devai, namustun abhaivai 
namustun ajanmai, namustun sobanmai. (21) 
namo sarb gounai, namo sarb bhounai 
namo sarb rungai, namo sarb bhungai. (22) 
namo kal kalai, namustst dayalai 
namustun abarnai, namustun amarnai. (23) 
namustun jararung, namustun kirtarun 
namo sarb dhundhai, namo sutt abundhai. (24) 
namustun nirsakai, namustun nirbakai 
namustun rahimai, namustun karimai. (25) 
namustun anuntai, namustun mahuntai 
namustst ragai, namustun sohagai (26) 
namo sarb sokhun, namo sarb pokhun 
namo sarb karta, namo sarb harta. (27) 
namo jog jogai, namo bhog bhogai 
namo sarb dayalai, namo sarb palai. (28) 
CHACHRI CHHUND – TAV PARSAD (By Your Grace)

aroop hain, anoop hain, ajoo hain (29) 
alaikh hain, abhaikh hain, anam hain, akam hain. (30) 
adhai hain, abhai hain, ajeet hain, abheet hain. (31) 
tireman hain. nidhan hain, tirburg hain, asarg hain. (32) 
anil hain, anadi hain, ajai hain, ajadi hain. (33) 
ajanam hain, abarn hain, abhoot hain, abharan hain. (34) 
agunj hain, abhunj hain, ajoojh hain, ajhunjh hain. (35) 
amik hain, rafiq hain, adhundh hain, abundh hai. (36) 
nirboojh hain, asoojh hain, akal hain, ajal hain. (37) 
alah hain, ajah hain, anunt hain, mahunt hain. (38) 
aleek hain, nirsrik hain, nirlumbh hain, asumbh hain. (39) 
agum hain, ajum hain, abhoot hai, achoot hain. (40) 
alok hain, ashok hain, akaram hain, abharm hain. (41) 
ajit hain, abheet hain, atha hain, agah hain. (42) 
aman hain, nidhan hain, anaik hain, phir aik hain. (43) 

namo sarb manai, smasti nidhanai 
namo dev devai, abhaikhi abhaivai. (44) 
namo kal kalai, namo sarb palai. 
namo sarb gounai, namo sarb bhounai. (45) 
anungi anathai, nirsungi parmathai 
namo bhan bhanai, namo man manai. (46) 
namo chundar chundrai, mamo bhan bhanai 
namo geet geetai , namo tan tanai. (47) 

namo nirat nirtai, namo nad nadai 
namo pan panai, namo bad badai. (48) 
anungi anamai, smusti sroopai 
parbhungi parmathai, smusti bebhootai. (49) 

klunkun bina, naiklunki sroopai. 
namo raj rajai svrun parm roopai. (50) 
namo jog jogai, svrun parm sidhai. 
namo raj rajai, svrun parm birdhai. (51) 

namo sustar panai, namo astar manai. 
namo parm gayata, namo lok mata. (52) 
abhaikhi abharmi abhogi abhugtai 
namo jog jogai svrun parm jugtai. (53) 

namo nit narayanai karoor karmai 
namo prait aprait daivai sodharmai. (54) 
namo rog harta, namo rag roopai. 
namo shah shahai, namo bhoop bhoopai. (55) 
namo dan danai,namo maun maunai 
namo rog rogai, namustun eisnanun. (56) 
namo muntar muntrun, namo juntar juntrun 
namo eist eistai, namo tuntar tuntrun. (57) 
sada sachdanund sarbun pransi, anoopai sroopai smustulnivasi. (58) 
sada sidhi -da budhi -da bridhi karta 
adho oordh ardhun aghun ogh harta (59) 
prun parm parmesaisvrun proch palun, sada sarbda sidhi data dyalun. (60) 
achaidi abhaidi anamun akamun, smasto praji smastsut dhamun. (61) 
TERA JOR. CHACHERI CHHUND

jalai hain, thalai hain, abheet hain, abhai hain. (62) 
parbhu hain, aju hain, adais hain, abhais hain. (63) 
BHUJUNG PARYAT CHHUND

agadhai, abadhai, anundi sroopai. 
namo sarb manai, smusti nidhanai. (64) 
namustvun nirnathai, namustvun parmathai 
namustvun agunjai, namustvun abhunjai. (65) 
namustvun akalai, namustvun apalai. 
namo sarb daisai, namo sarb bhaisai. (66) 
namo raj rajai, namo saj sajai. namo shah shahai, namo mah mahai. (67) 
namo geet geetai, namo preeet preetai. 
namo rokh rokhai, namo sokh sokhai. (68) 
namo sarb rogai, namo sarb bhogai. 
namo sarb jeetun, namo sarb bheetun. (69) 
namo sarb gyanun, namo parm tanun 
namo sarb muntrun, namo sarb juntrun. (70) 
namo sarb dirsun, namo sarb kirsun. 
namo sarb runrungai, tirbhungi anungai. (71) 
namo jiv jeevai, namo bij bijai. akhiji abhijai, smustun parsijai. (72) 
kirpalun sroopai kukarmun parnasi. sada sarbda ridhi sidhun nivasi. (73) 
CHURPAT CHHUND. TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

amrit karmai, abrit dharmai, akhal jogai, achal bhogai. (74) 
achal rajai, atal sajai, akhal dharmun, alakh kamun. (75) 
sarbun data, sarbun giyata, sarbun bhanai, sarbun manai (76) 
sabun pranun, sabun tranun, sarbun bhugta sarbun jugta. (77) 
sabun devun, sarbun bhavun, sarbun kalai, sarbun palai. (78) 
ROOAL CHHUND. TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

adi roop anadi moorat ajoni purkh apar. 
sarb maun trimaun dev abhaiv adi oodar. 
sarb palak sarb ghalak sarb ko puni kal. 
jatar tatar birajhi avdhoot roop rasal. (79) 
nam tham na jati jakar roop rung na raikh 
adi purkh odhar moorat ajoni adi asaikh 
dais aur na bhais jakar roop raikh na rag 
jatar tatar disa visa hoeh phailio anurag. (80) 
nam kam beheen paikhat dham hoon neh jaeh. 
sarb maun, sarbatar maun, sdev manat taeh 
aik moorat anaik darsan, keen roop anaik 
khail khaile, akhail khailun, aunt ko phir aik. (81) 
dev bhive na janhi jeh baid aur kataib. 
roop rung na jati pati so janhi keh jaib 
tat mat na jati jakar jnam mran beheen 
chakar bakar phirai chatur chak manhi pur teen. (82) 
lok chaudah kai bikhai jug japhi jeh japu. 
adi dev anadi mooret thapio sabai jeh thap. 
parm roop pooneet mooret pooran purkh apar. 
sarb bisv rachio soyunbhv garhan bhunjnhar. (83). 
kal heen kla sunjugat akal purkh adais. 
dharam dham so bharm rehat abhoot alakh abhais. 
aung rag na rung jakeh jati pati na nam. 
garb gunjan dust bhunjan mukat daeik kam. (84) 
aap roop ameek an-ostat aik purkh avdhoot 
garb ganjan sarb bhanjan adi roop asoot 
aung heen abhung anatam aik purkh apar 
sarb laeik sarb ghaeik sarb ko pritpar. (85) 
sarb gunta sarb hunta sarb tai anbhaikh. 
sarb sastr na janhi jeh roop rung ar raikh 
parm baid puran jakeh naiti bhakht nit. 
kot simunti puran sastr na aavhivoh chiti. (86) 
MUDHBHAR CHHUND. TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

gun gan oodar, mehma apar. 
aasan abhung, oopma anung. (87) 
anbhav parkas, nis din anas. 
aajan baho, shahan shah. (88) 
rajan raj, bhanan bhanu. 
daivan dev, oopma mahan. (89) 
indran inder, balan bal, runkan runk, kalan kal. (90) 
anbhoot aung, aabha abhung, kati mit apar, gun gan oodar. (91) 
muni gan parnam, nirbhai nikam 
ati duti parchund, miti gati akhund. (92) 
aalisiay karm, aadirsay dharam 
sarba bharnadhay, andund badhay (93) 
CHACHERI CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

gobindai, mukanday, oodarai, aparai (94) 
hariaun, kariaun, nirnamai, akamai. (95) 
BHUNG PARYAT CHHUND

chatar chakr karta, chatar chakr harta. 
chatar chakr danai, chatar chakr janai. (96) 
chatar chakr varti, chatar chakr bharti 
chatar chakr palai, chatar chakr kalai. (97) 
chatar chakr pasai, chatar chakr vasai 
chatar chakr maniay, chatar chakr daniay. (98) 
CHACHERI CHHUND

na satrun, na mitrun, na bharmun, na bhitrun. (99) 
na karmun, na kaey, ajunmun, ajaey. (100) 
na chitrun, na mitrun, parai hain, pevtrun. (101) 
pirthisai, aadisai, aadirsai, akirsai. (102) 
BHAGVATI CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

keh aachij daisai, keh aabhij bhaisai. 
keh aagunj karmai, keh aabunj bharmai. (103) 
keh abhij lokai, keh aadit sokai. 
keh avdhoot barnai, keh bebhoot karnai. (104) 
keh rajun parbha hain, keh dharmun dhuja hain. 
keh asok barnai, keh sarba abharnai. (105) 
keh jagtun kriti hain, keh chatrun chutri hain. 
keh brhmun sroppai, keh anbho anoopai. (106) 
keh adi adev hain. keh aap abhaiv hain. 
keh chitrun beheenai. Keh aikai adheenai. (107) 
keh rozi rjakai, reheemai rihakai. 
keh pak beaib hain, keh gaibul gaib hain. (108) 
keh aphvul gunah hain. keh shahan shah hain. 
keh karan kunind hain, keh roji dehund hain. (109) 
keh rajak reheem hain, keh karmun karim hain. 
keh sarbun kli hain, keh sarbun dali hain. (110) 
keh sarbatr gounai, keh sarbatr daniai. 
keh sarbatr gounai, keh sarbatr bhounai. (111) 
keh sarbatr daisai, keh sarbatr bhaisai. 
keh sarbatr rajai, keh sarbatr sajai. (112) 
keh sarbatr deenai, keh sarbatr leenai. 
keh sarbatr jaho, keh sarbatr bhaho. (113) 
keh sarbatr daisai, keh sarbtar bhaisai 
keh sarbatr kalai, keh sarbatr palai. (114) 
keh sarbatr hanta, keh sarbatr gunta 
keh sarbatr bhaikhi, keh sarbatr paikhi. (115) 
keh sarbatr kajai, keh sarbatr rajai keh sarbatr sokhai, keh sarbatr pokhai. (116) 
keh sarbatr tranai, keh sarbatr pranai 
keh sarbatr daisai, sarbatr bhaisai. (117) 
keh sarbatr maniay, sadaivun pardhaniay 
keh sarbatr japiay, keh sarbatr thapiay (118) 
keh sarbatr bhanai, keh sarbatr manai 
keh sarbatr indrai, keh sarbatr chundrai. (119) 
Keh sarbun kleemai, keh parmun phaheemai 
keh aakl alamai, keh sahib klamai. (120) 
keh husnul vjoo hain, tmamul rujoo hain. 
hamaisul slamai, sleekht mudamai. (121) 
gnimul shikstai, greebul prastai 
belundul mkanai, zmeenul zmanai. (122) 
tmeejul tmamai, rujooal nidhanai 
hreephul ajeemai, rjaeik yakeenai. (123) 
anaikul trung hain, abhaid hain abhung hain 
ajijul nivaz hain, gneemul khiraj hain. (124) 
nirukt sroop hain, tirmukt bebhooti hain 
parbhugt prbha hain. sojugt sudha hain. (125) 
sdaivun sroop hain, abhaidi anoop hain. 
smsto praj hain, sda sarb saj hain. (126) 
smstul slam hain. sdaivul akam hain 
nirbadh sroop hain, agadh hain anoop hain. (127) 
oaun adi roopai, anadi sroopai 
anungi anamai, tirbhungi tirkamai. (128) 
tirbargun tirbadhai, agunjai agadhai 
sobhun sarb bhagai, so sarba anuragai. (129) 
tirbhugt sroop hain, achij hain, achoot hain. 
keh narkun prnas hain. pirtheeul prvasi hain. (130) 
nirukt prbha hain, sdaivun sda hain. 
bebhugt sroop hain. prjugt anoop hain. (131) 
nirukt sda hain, bebhugt prbha hain 
anookt sroop hain, prjugt anoop hain. (132) 
CHACHER CHHUND

abhung hain, anung hain, abhaikh hain, alaikh hain. (133) 
abharm hain, akarm hain, anadi hain, jugadi hain. (134) 
ajai hain, abai hain, abhoot hain, adhoot hain. (135) 
anas hain, odas hain, adhundh hain, abundh hain. (136) 
abhagat hain, birkat hain, anas hain, parkas hain. (137) 
nechint hain, sonent hain, alikh hain, adikh hain. (138) 
alaikh hain, abhaikh hain, adhah hain, agah hain. (139) 
asubh hain, agunbh hain, aneel hain, anadi hain. (140) 
anit hain, sunit hain, ajat hain, ajadi hain. (141) 
CHACHERI CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

sarbun hunta, sarbun gunta, sabun khiaata, sarbun giaata. (142) 
sarbun hunta, sarbun karta, sarbun pranun, sarbun tranun. (143) 
sabun karmun sabun dharmun, sabun jugta, sabun mukta (144) 
RASAVAL CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

namo sarb nasai, sdaivai prkasai 
anungun sroopai, abhungun bebhootai (145) 
prmathun prmathai, sda sarb sathai 
agadh sroopai, nirbadh bebhootai. (146) 
anungi anamai, titbhungi tirkamai 
nirbhungi sroopai, srbungi anoopai. (147) 
na potrai na putrai, na strai na mitrai. 
na tatai na matai, na jatai na patai. (148) 
nirsakun sreek hain, aunmto ameek hai 
sdaivun prabha hain, ajai hain aja hain. (149) 

BHAGWATI CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

keh zihr zhoor hain, keh hazr hzoor hain. 
hmaisul slam hain, smstul klam hain. (150) 
keh sahib demag hain, keh husnul charag hain. 
keh kamal krim hain, keh razak rheem hain. (151) 
keh roji dehind hain, keh razak rhind hain 
kreemul kamal hain, keh husnul jamal hain. (152) 
gnimul kheraj hain, greebul nivaj hain 
hreephul shikun hain, herasul phekun hain. (153) 
klunkun prnas hain, smstul nivas hain. 
agunjul gneem hain, rzaeik rheem hain. (154) 
smstul zban hain,keh sahib keran hain 
keh narkun prnas hain, behshtul nivas hain. (155) 
keh sarbul gvnun hain, hamaisul rvun hain. 
tmamul tmeez hain, smstul aziz hain. (156) 
prun prm eis hain, smstul adees hain. 
adaisul alaikh hain, hmaishul abhaikh hain. (157) 
zmeenul zma hain, ameekul eima hain 
kreemul kmal hain, keh jurat jmal hain. (158) 
keh achlun prkash hain, keh amito sobas hain 
keh ajb sroop hain, keh amito bebhooti hain. (159) 
keh amito psa hain, keh aatm prbha hain 
keh achlun anung hain, keh amito abhung hain. (160) 
MDHUBHAR CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

muni muni prnam, gun gn mudam 
ari br agunj, hrinar prbhunj. (161) 
angn prnam, muni mun slam 
har nar akhund, bur nur amund. (162) 
anbhav anas, muni mun parkas 
gun gun prnam, jal thal mudam. (163) 
anchij aung, aasan abhung. 
oopma apar, gati mit oodar. (164) 
jal thal amund, dis vis abhund. 
jal thal mhunt, dis vis baiaunt. (165) 
naubhv anas, dhirti dhar dhuras. 
aajan bah, aikai sdahu. (166) 
Oaunkar adi, kthni anadi. 
khal khund khial, gur bur akal. (167) 
ghar ghar prnam, chiti charn namu. 
aachij gat, aajij na bat. (168) 
anjhunj gat, anrunj bat. 
antut bhundar, antht apar. (169) 
aadeeth dharam, ati dheeth karm. 
anbrn anunt, data mhunt. (170) 
HARBOLMANA CHHUND TAV PARSAD (BY YOUR GRACE)

karunalay hain, ari ghalay hain. 
khal khandan hain, meh mundan hain.(171) 
jugtaisver hain, prmaisver hain. 
kli karan hain, sarb oobaran hain. (172) 
dhirt kai dharan hain, jug kai krn hain. 
mun maniay hain jug janniay hain. (173) 
sabun bhar hain, sabun kur hain. 
sarb pasiay hain, sarb nasiay hain. (174) 
krunakr hain, besvunbhr hain. 
srbaisver hain, jgtaisver hain. (175) 
brhmundas hain, khal khundas hain. 
pur tai pur hain, krunakr hain. (176) 
ajpajp hain, athpathp hain. 
akirtakirti hain, aumritamirt hain. (177) 
amiritamrit hain, krunakirti hain. 
akirtakirti hain, dhurni dhirti hain. (178) 
ametaisver hain, prmaisver hain. 
akirtakirt hain, amirtamirt hain. (179) 
ajbakirt hain, amirtamirt hain. 
nar naeik hain, khal ghaeik hain. (180) 
besvunbhur hain, krunalay hain. 
nirpnaeik hain, sarb paeik hain. (181) 
bhav bhunjan hain, ari gujan hain. 
ripu tapan hain, jup japn hain. (182) 

aklunkit hain, sarbakirti hain. 
karta kar hain, harta hur hain. (183) 

prmatm hain, sarbatm hain. 
aatm bus hain, jus kai jus hain. (184) 

BHUYUNG PRYAT CHHUND

namo sooraj soorjai amo chund chundrai 
namo raj rajai namo eindr eindrai. 
namo audhkarai namo taij taijai 
namo birund birundai namo bij bijai. (185) 

namo rajsun tamsun sant roopai 
namo prm tutai atutun sroopai 
namo jog jogai namo gian gianai 
namo muntrun muntrai namo dhian dhianai. (186) 

namo judh judhai namo gian gianai. namo bhoj bhojai namo pan panai. 
namo kleh karta namo santi roopai. namo einder eindrai anandun bebhootai. (187) 

klunkar roopai alunkar alunkai. namo aas aasai namo bank bunkai. 
abhungi sroopai anungi anamai. tribhungi trekalai anungi akamai. (188) 

ajai, alai, abhai, abai (189) 

abhoo, ajoo, anas, akas.(190) 
akal, dayal, alaikh, abhaikh.(192) 
anam, akam, adhah, agah. (193) 

anathai, prmathai, ajoni, amoni. (194) 

na ragai, na rungai, na roopai, na raikhai. (195) 

akarmun, abharmun, agunjai, alaikhai. (196) 

BHUJUNG PRYAT CHHUND

nmstul prnamai smstul prnasai 
agunjal anamai smstul nivasai 
nirkamung bebhootai smstul sroopai 
kukrmun prnasi sudharmun bebhootai. (197) 

sda sachdanund sutrun prnasi. 
kreemul kuninda smstul nivasi 
ajaeib bebhootai gjaeib gneemai 
hreeaun kreeaun kreemul rheemai. (198) 

chatr chakr varti chatr chakr bhugtai 
soyunbhv sobhun sarbda sarb jugtai 
dokalun prasi dayalun sroopai 
sda aung sungai abhungun bebhootai. (199)