Kdo byl Guru Ram Das?

Určitě jste si všimli, že na jméno Guru Rám Dás hodně často při lekcích narážíme a často ho zpíváme i v různých mantrách. 

Kdo to vlastně byl Guru Ram Das a jaké hodnoty představuje?

Guru Ram Das je znám jako nejsoucitnější Guru, který tvoří zázraky. Je spojen s meditativní myslí a také se srdeční čakrou.

Vyrůstal jako chudý sirotek a živil se tím, že na ulici prodával fazole. Ale nepovažoval to za neúspěch, plný oddanosti vedl Guru Ram Das pokorný život plný služby. Jeho oddanost ho naplnila až po okraj. 

Později byl učedníkem Guru Amar Dase a obsluhoval jakékoliv potřeby svého učitele. Pracoval v Guruově kuchyni, vykonával těžkou práci a mnoho dalších úkolů. Byl velmi aktivní, málo spal a zaobíral se meditací a modlitbou. I po svém jmenování Guruem zůstal oddaný službě. Večer se často přestrojil a na ulicích Ramdaspuru obsluhoval poutníky, kteří ho přišli navštívit.

Jednou návštěvník přišel ke Guruovi Ram Dasovi a našel jeho rodinu v hlavní místnosti. Když se zeptal, kde je Guru, odpověděli mu, že je v kuchyni a myje nádobí. Host byl překvapen, že tento velký Guru myje nádobí, zatímco ostatní se baví a odpočívají. Odpověděli mu, že to je Guruova vůle.

A jak se stal Guruem?

Guru Amar Das, třetí Guru, měl dvě dcery – Bibi Dhani a Bibi Bhani. Bibi Dhani byla provdána za Ramu a Bibi Bhani za Bhai Jetha, kterému dal Guru jméno Ram Das. Všichni se divili, komu Guru předá své postavení – Raamovi nebo Ram Dasovi. Guru se rozhodl oba testovat. Během té doby Sikové kopali zemi pro nádrž, uprostřed které později postavili Hari Mandir Sahib. Guru Amar Das požádal oba muže, aby mu vyrobili pódium, z něhož by sledoval výstavbu. Oba muži se do práce pustili a pódium postavili.

Druhý den přišel Guru k Raamovi a prohlédl si jeho pódium. Řekl mu, že neni takové, jaké ho chtěl, a požádal ho, aby ho postavil znovu. Raama nebyl spokojený, ale poslechl. Stejně tak se zachoval i u Ram Dase.

Oba muži vytvořili další pódia a přidali extra designy pro jejich zdobení. Guru opět prohlásil, že nejsou dobře a požádal je, aby je postavili znovu. Raama byl tentokrát velmi rozrušený, ale i přesto poslechl. Ram Das neprotestoval a poslechl bez otázek.

Tento proces se opakoval až do doby, kdy Ram Das postavil sedmé pódium. Když mu Guru opět řekl, že neni dobré, Ram Das se mu omluvil za své nepochopení a požádal ho o požehnání. Guru ho poté objal a oznámil všem Sikhům, že Ram Das je ten správný nástupce.

Následující den se konala ceremonie, kde Guru oznámil, že Ram Das je nejvhodnější kandidát na post Guru. Biba Budha mu na čelo umístil tilak a Guru se před ním poklonil a třikrát ho obešel. Od té doby byl známý jako Guru Ram Das, Guru zázraků, čtvrtý král na trůnu Guru Nanaka.

Jeho život a učení nás mohou motivovat k tomu, abychom byli pokornější a více v nastavení pro službu ostatním.

Ale vyžaduje to upřímnost,  falešné projevy oddanosti neprospějí. Guru Ram Das říká, že pokud počítáte svou službu, neprospěje to.

Nestačí jen vykonávat více služebných činů, pokud nejsou blízké vašemu srdci a nevycházejí z lásky. Možná vaše srdce není naladěno na službu, ale na jiný sen. Guru Ram Das měl srdce plné služby a žil svůj sen. Musíte žít svůj vlastní sen. Falešné projevy oddanosti neprospějí. 

Na narozeniny se zbavme předstíraných modliteb a rituálních projevů oddanosti. Guru Ram Das nepotřebuje naše demonstrace. Ví, co je v našich srdcích. Buďte skuteční a věřte svému já… pak s ním mluvte a požádejte ho, aby splnil váš sen. Jestli je váš sen sloužit, ať se splní.

/Zdroj: www.sikhnet.com/