4. Naše záře je naše vnitřní světlo – buďte světlem

Yogi Bhajan často říkal, že naše přítomnost by měla být uzdravující. Umíte si představit, že vstoupíte do místnosti a ucítíte, jak  lidé začnou zhluboka dýchat, jak pocítíte jejich úlevný povzdech? Umíte si představit, že vaše záře pozvedne někoho, kdo je na druhém konci místnosti a s kým jste se ani nikdy nesetkali? To je to, co se po nás chce ve Věku Vodnáře. Jako lídři, učitelé, léčitelé a jógíni – naše přítomnost je naší září, a pokud naše přítomnost není doručena, nebude nic. 

Naše záře je náš lesk, svit – naše vnitřní světlo. To je to, to přitahuje příležitosti a prosperitu do našeho života. To je to, co nás chrání před strachem a před záští. Je to naše ochrana a zároveň naše projekce, svědek naší královské odvahy, vznešenosti a ochoty být tu i pro ostatní.

Jak se přibližujeme k Věku Vodnáře, tlak, který je na nás vyvíjen, bude stále stoupat. To vyžaduje silný nervový systém, čistou aureolu, zářící auru a vibrující pránické tělo.
(z knížky Transformation, Mastering the Self)

Z této knihy je také série krijí a meditací, která byla náplní včerejší lekce.:

  1. Začali jsme s rovnováhou aury (Kriya for balancing the Aura), abychom se mohli naplnit energií a udržet jak energii, tak naši projekci.
  2. Pak jsme zkusili vedenou meditaci s názvem Staň se vědomým, inteligentním a zářícím pro lesk zářícího těla.
  3. Gyan Chakra kriya pro přitáhnutí si příležitostí, bohatství a prosperity. Je to meditace, která pomáhá srdci, kloubům, snižuje uskladněnou zlost. Rozjasňuje a aktivuje aureolu, která vytahuje znalosti z aury a akashi. Živost se stane jiným. Jako osobní praxi ji dělejte 120 dní.
  4. Dechová meditace pro aureolu

Jestli jste dostateční nadšenci, zkuste ještě za Gyan Chakra kriju zařadit meditaci pro zářící tělo s mantrou Ajai Alai a na konec Shabd krija. Odkazy doplním:)