Naše pravá podstata – obnova mozku, intuice

V lekci jsme otevírali páteřní kanál, vyrovnávali mozkové hemisféry, obnovovali neuronová spojení v mozku, nechali expandovat naši intuici, posílili nervový systém.