Záznam lekce pondělí 2. 10. 2023

#spánek, uvolnění, srdeční čakra

Při lekci jsme

– nejdřív zpívali mantru Ong So Hung, která znamená něco jako Já a tvořivé božské vědomí jsme jedno. Mantra otevírá srdce, umožňuje prožitek hluboké lásky, soucitu a také odstraňuje naše strachy, žal a smutek,

– trochu jsme se rozcvičili – dýchali jsme s meditací Shabad krija pro hluboký, uvolněný spánek a regeneraci nervového systému. Účinky této meditace jsou vědecky prokázané,

Shabad Kriya for Deep, Relaxing Sleep

– Krija for Conquering the Sleep (doslova Krija pro zdolání, přemožení spánku)

Pokud je pro vás spánek stálým problémem, zkuste tuto kriju dělat 90 dní. Pomůže vám eliminovat ruchy během spánku přes noc a ve dne vám dá víc energie a budete bdělejší. Můžete ji dělat před spaním nebo ráno. https://www.3ho.org/meditation/kriya-for-conquering-sleep/

– Na závěr jsme zpívali mantru zázraků Dhan Dhan Ram Das Guru. Nahrávku použité skladby od Hari Rai Kaur najdete zde: https://open.spotify.com/track/7D1tJampL7DYMywZK1zFBg?si=d9fd73cacdb146f8