Požehnané intuitivní vedení – meditace

Meditace pro požehnané intuitivní vedení (Self – Blessing Guidance by Intuition)
Meditace přes aureolu umožňuje zvýšený tok prány sedmou čakrou, stimulaci hypofýzy a epifýzy a tím silnější intuici.
Budete klidní a dokážete rozlišit skutečné od nereálného, dharmické záležitosti od karmických, fantazie od tvořivé představivosti.
Dá vám vedení a neúnavnou oddanost vašim vizím.