V tradici Kundalini jógy podle Yogi Bhajana máme nejen fyzické tělo, ale k tomu tři těla mentální (Negativní mysl, Pozitivní mysl a Neutrální mysl) a šest energetických (Duše, Aureola, Aura, Pránické tělo, Jemněhmotné tělo a Zářivé tělo).
Tato těla vlastně představují silné schopnosti naší psyché. Každé tělo má zvláštní dar, který se projevuje, když je silné, a určité nedostatkové tendence, které se projeví, je-li slabé. Naše schopnosti a kvality, náš formát závisí na rovnováze našich Deseti těl. Toto pochopení nám dá možnost lépe porozumět sami sobě, svým potřebám, návykům, způsobu myšlení a  přístupu k ostatním lidem.
„Kundaliní jóga hýbe energií v těle tím, že prostřednictvím dechových technik, při kterých jsou v interakci pránické tělo a plíce, zachytí pránickou elektromagnetickou sílu.Tím je posíleno elektromagnetické pole kolem nás, které dále vytváří vibrující fyzické tělo. Změny aury zasáhnou mysl a změny aureoly zasáhnou duši a jemněhmotné tělo. Zdokonalí se tak naše myšlení, začneme komunikovat a prožívat život zaměřováním pozornosti na naše myšlenky neboli na naše vědomí.“ Yogi Bhajan
  1. Duše – tělo, které existuje mimo čas a obsahuje naše bytí, vědomí a osobnost. Ostatních devět těl jí bylo dáno k tomu, aby jí sloužila.

Naše duše jsme my, naše pravé, pravdivé já. Hlavním tématem je myšlenka „Srdce nad hlavou“  Budete žít tak, jak vám radí racionální mysl a ego, nebo budete poslouchat svou intuici a srdce?

2. Negativní mysl – vypočítává rizika, slouží jako ochrana, abychom věděli, jak nám věci můžou ublížit

3. Pozitivní mysl – vypočítává zisky, abychom věděli, jak nám věci mohou přinést prospěch

4. Neutrální mysl – zvažuje rizika a výhody, abychom rozpoznali vztah a souvislost věcí v čase a prostoru

5. Fyzické tělo – skrze něj můžeme jednat, umožňuje nám naše aktivity, prožívání emocí a pocitů

6. Aureola – kolem hlavy a u žen před hrudníkem,  vede a kontroluje naši auru, ochranné pole

7. Aura nás chrání před negativitou ostatních lidí a dává nám citlivost vůči prostředí, ve kterém se nacházíme. Byla nám dána, abych mohli sami sebe projektovat.

8. Pránické tělo – dává život fyzckému tělu a je s ním spojeno prostřednictvím dechu, bylo nám dáno, abychom mohli žít

9. Jemněhmotné tělo – dává nám kapacitu rychle se učit, abychom pochopili nuance života

10. Zářící tělo – jeho magnetická přitažlivost nám dává odvahu a prosperitu.

Zdroj: Waves of Healing, Siri Atma S. Khalsa