Aykaa Maa-ee  – 30. pauri Japji Sahib 

 

Tato mantra uvolňuje druhou čakru a spojuje nás s naší ženskou energií. Zároveň vyrovnává tuto ženskou energii s energií mužskou. Obě tyto energie jsou přítomné v každém z nás. Žijeme v době, kdy se navrací Božské ženství, které nemůže být odděleno od Božského mužství tak, aby obě tyto energie mohly být ukotvovány v novém paradigmatu.

Text:

Aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
Ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan. 
Jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan. 
Oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan. 
Aadays tisai aadays. 
Aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays.

Eká máí džuget viáí tyn čele pərván.
Ik sənsárý ik bhəndárý ik láie dýbán.
Dživ tys bhávé tyvé čəlávé dživ hóvé furmán.
Óh vekhé óná nədar nə ávé bəhutá ehu vidán.
Ádes tysé ádes.
Ád anýl anád anáhat džug džug ekó ves.

Hudba